Antenneoppsett 1
Radio-shack Kjøpmanns- benk Arbeidsbenk 1750,0 mm x 1750,0 mm 1250,0 mm x 919,4 mm Kleskap flyttet fra gjesterom TV-benk