Liste over Fusion Repeatere i Norge

 

Kommer du over noen som ikke er på listen - pse send en e-post

    Det er satt opp en hotspot  på Slettaelva på Kvaløya med Yaesu Wires-X , og de som er interessert inviteres til å

    bruke den når de ønsker. Jeg har flyttet frekvensen til UHF (70cm)

    Hotspotet ligger på 433.425 Mhz C4FM mode jfr båndplan NRRL

    Effekt ca. 10 W         Dekningen i Tromsø er god.

 

    Hardware:

        WIRES-X,

        Yaesu FTM-400

        PC /OS Windows 7

 

    Software:

        Yaesu Musen

 

 

    Wires-X noden er koblet mot et felles virtuelt "rom" hvor flere noder kan koble på samme tid.

    Denne aktuelle noden er koblet opp med digital radio (Yaesu FTM-400) og har derved de
    digitale mulighetene som dette systemet er ment for. Les manualen for din radio for å komme i gang

    Det er laget egne digtale/analoge trancievere (Yaesu Fusion) for dette (peker øverst på siden).
    Hotspotet er koblet mot det virtuelle rommet CQ-Oslo-test-room eller CQ Europe.

    Vil du vite hvor mange noder som er koblet mot rommet taster du DTMF #66666
    Her ligger noen private node koblet opp samt repeatere at på landsbasis kommer på plass ut fra hva de enkelte gruppene velger.
    For de interesserte er det nå også DV4mini i handelen som også handler C4FM mode, og Permo leverer disse.

    Det er verd å merke seg at disse ikke er koblet mot Wires-X, men har sine egne områder som du kan ha oversikt over her

    Jeg forbeholder meg retten til å ta utstyret ned uten varsel etter eget forgodtbefinnende.

                                            Enjoy es 73 de LA9JFA Harald